Nawigacja

Aktualności

Polski wiek XX – losy państwa i narodu - konferencja edukacyjna dla nauczycieli - Lublin, 23-24 stycznia 2017

W dniach 23-24 stycznia odbywa się w lubelskim oddziale IPN konferencja edukacyjna dla nauczycieli "Polski wiek XX - losy państwa i narodu".

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym w 17 miastach Polski. Nosi on tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmuje sześć tematów dotyczących  historii Polski w latach 1937–1948, a organizuje go Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 W trakcie konferencji zrealizowanych będzie sześć modułów tematycznych. Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Uczestnicy konferencji otrzymają stosowne certyfikaty. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu będzie zorganizowanie cyklu zajęć w szkołach związanych z tematem przewodnim. 

Koordynatorem konferencji jest Agnieszka Jaczyńska

Fot. Agnieszka Skura

Program konferencji

9.30 – 9.45. Uroczyste otwarcie konferencji

9.45 – 11.15.  – Wykłady:

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego (dr Adam Puławski, IPN Lublin)
 • Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948 (dr Justyna Dudek, IPN Lublin)

11.30 – 13.00 Warsztaty:  (pracują dwa warsztaty równolegle w dwóch 45 min. sekwencjach wszyscy nauczyciele uczestniczą w obu warsztatach).

 

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego (Agnieszka Jaczyńska, IPN Lublin)
 • Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r. (Sergiusz Kazimierczuk, IPN Warszawa)

14.30 – 15.15Wykład

 

 • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej (dr Adam Puławski, IPN Lublin)

16.45 - Warsztaty:  (pracują dwa warsztaty równolegle w dwóch 45 min. sekwencjach wszyscy nauczyciele uczestniczą w obu warsztatach).

 • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej (Agnieszka Jaczyńska, IPN Lublin)
 •  Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948 (Krzysztof Styczyński, III LO w Lublinie Lublin)

 

II dzień, 24 stycznia

9.30. – 11.00 - Wykłady

 

 •  Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji, wrzesień 1939 – czerwiec 1941 (dr hab. Jacek Wołoszyn, IPN Lublin)
 • Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej. (prof. dr hab. Marek Wierzbicki, IPN Lublin)

 

11.15. – 12.45 - Warsztaty

 • Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji, wrzesień 1939 – czerwiec 1941 (Michał Durakiewicz, IPN Lublin)
 • Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej. (Agnieszka Skura, IPN Lublin)

 

13.45 – 15.15 – projekcje filmów

15.30 – Zamknięcie konferencji

do góry